Netwerkorganisatie

voor iedere aanbeveling

Verhoog uw omzet, kies voor ZakenNet!

ZakenNet Nederland is een commerciële netwerkorganisatie met het doel om aangeslotenen (hierna te noemen deelnemers), op basis van het vertrouwen in de persoon en in de deskundigheid van de persoon, te kunnen aanbevelen bij relaties en opdrachtgevers.

Deelnemer worden van een ZakenNet afdeling is vrijwillig, deelnemer zijn is niet vrijblijvend. Een ZakenNet afdeling komt wekelijks, met uitzondering van de vakantieperiode, bijeen. Deelnemers worden geacht wekelijks aanwezig te zijn, dan wel zich bij uitzondering te laten vertegenwoordigen door een collega, klant of een ander natuurlijk persoon die bekend is met het bedrijf of organisatie. Een branche kan binnen een afdeling slechts eenmaal worden vertegenwoordigd. Wanneer een bedrijf interesse heeft zich aan te sluiten, wordt eerst gekeken of de branche al dan niet vertegenwoordigd is. Ook wordt er gekeken of er een eventuele overlap met een ander bedrijf, een andere deelnemer, aan de orde is. Indien van beide geen sprake is, dan kan het bedrijf als aangeslotene lid worden. Indien er sprake is van overlap, dan wordt het lidmaatschap met de deelnemer besproken om te peilen of er gegrond bezwaar is tegen deelname. Hierna wordt besloten of deelname mogelijk is. Mocht de branche reeds vertegenwoordigd zijn of het branche onderdeel dat de deelnemer wenst te vertegenwoordigen, dan wordt gekeken of eventuele deelname aan een andere ZakenNet afdeling mogelijk is.

Partner van ZakenNet Nederland

Zakennet Event 2017 23 november, 2017

De jaarlijkse bijeenkomst van ZakenNet Nederland eerder deze maand had als titel “Ondernemen is..

Meer lezen