LedenVergadering 2019

Een avond met een formeel gedeelte de Algemene LedenVergadering, maar ook een informeel gedeelte, netwerken.

Een gezellige avond, waarin het altijd weer goed is om leden van andere afdelingen te ontmoeten.

De eens oprichters werden benoemd tot erelid van ZakenNet, Gerrit Lijkendijk, Evert de Lange en Henk Haandrikman en aftredend bestuurslid werd benoemd tot lid van verdienste, Linda van Erk.

Bijna vergeten, de nieuwe bestuursleden Arjan Willems en Richard van der Ark werden benoemd.